Met onderstaande partners werken we samen

Nederlandse Handboog Bond

Militair Revalidatie Centrum Doorn

Heliomare Revalidatiecentrum Wijk aan Zee en Speciaal Onderwijs Heemskerk

Only Friends Amsterdam , Achterhoek, Twente, Eindhoven

In en Out Events Zoetermeer

Gehandicaptensport Nederland

Archery Service Center Horst

Diverse buurtsportcoaches in Nederland

Sportservice Kennemerland

Friendship Sport Centre

Veteraneninstituut

Sportakkoord Gemeente Beverwijk